top of page
  • Skribentens bildLisa Evertsson Norrevik

Från Lägereld till Ljudapp

Varför vi minns 6 gånger mer av en berättelse än av en faktatext.


I tusentals år har människor berättat historier för att lära sig om världen och överföra kunskap från generation till generation. Långt innan vi började kommunicera genom text, bild och film så var det muntliga berättandet -ljudberättandet- vårt enda sätt att kommunicera på. Men, om det inte går att skriva ner det man vill förmedla till barn, barnbarn och barnbarnsbarn, hur ska man då få dem att minnas och själva föra vidare den allra viktigaste kunskapen?


Tänk om det fanns ett magiskt sätt att få våra hjärnor att minnas just det vi vill att de ska minnas? Det gör det faktiskt. Alla religioner, folksagor, myter som gått i arv från generation till generation enbart från mun till öra. De har en sak gemensam - och det är att de är uppbyggda på samma sätt. Som en spännande berättelse.


Vad händer i hjärnan när vi hör en berättelse?

När vi lyssnar på en berättelse aktiverar vi flera områden i hjärnan samtidigt. Det är dels den prefrontala cortexen, som är involverad i problemlösning och planering, och dels hippocampus, som är involverad i minne och inlärning. Genom att aktivera flera områden i hjärnan, skapas flera nya neurala kopplingar, vilket gör att informationen blir lättare att minnas. Dessutom hjälper en berättelse oss att organisera information på ett meningsfullt sätt, vilket underlättar för hjärnan att bearbeta och minnas informationen.


När vi lyssnar på en berättelse kan vi känna empati för karaktärerna och engagera oss i deras upplevelser. Genom att engagera oss känslomässigt i en berättelse vilket skapar en mer varaktig minneskoppling.


Sist men inte minst hjälper berättelser oss att koppla samman information med relevanta erfarenheter och tidigare kunskap. Genom att placera information i ett sammanhang, blir det lättare att relatera till och minnas. Och genom att använda exempel och liknelser i en berättelse, skapas en bro mellan ny information och tidigare erfarenheter, vilket gör att informationen blir lättare att minnas.Sammanfattningsvis:

  • Vår hjärna är programmerad för att tolka information i form av berättelser.

  • Vi minns mer när vi hör en berättelse eftersom det aktiverar flera områden i hjärnan samtidigt.

  • En berättelse skapar en känslomässig koppling till det vi hört och hjälper oss att koppla samman informationen med relevanta erfarenheter.Comments


bottom of page