Succé för Sandvikens poesivandring i Storyspot

Stig Sjödin Sällskapet i Sandviken hade svårt att möta turisternas efterfrågan på poesivandringen I Stig Sjödins fotspår. I samband med poetens 100-årsjubileum i år valde de att skapa vandringen som en audioguide i Storyspot och nu kan alla som vill gå i Stig Sjödins fotspår, när det passar dem.

Svårt möta turisternas efterfrågan på poesivandring

Stig Sjödin är Sandvikens store poet som inspirerad av sina 10 år vid järnverket skildrat arbetarnas liv på orten i flera böcker. Författaren Bernt-Olov Andersson har under flera år på uppdrag av Stig Sjödin Sällskapet guidat turister och andra intresserade i Stig Sjödins fotspår runt om i Sandviken. Det brukar bli två-tre fysiska promenader per år, men trycket från turisterna har ökat de senaste åren och Bernt-Olov Andersson har varken haft ork eller möjlighet att möta efterfrågan och göra fler vandringar.

Ljudguide i Storyspot blev lösningen

I och med 100-årsjubileumet för Stig Sjödin 2017 kändes det extra viktigt för Stig Sjödin Sällskapet och Sandvikens kommun att kunna erbjuda både fler besökare möjligheten att följa i Stig Sjödins fotspår och större flexibilitet vilka tider. Därför valde de att låta Bernt-Olov Andersson spela in hela ljudvandringen i en studio, och sedan lägga upp de olika stoppen i Storyspot. Nu kan alla besökare, när som helst, gå ljudvandringen I Stig Sjödins fotspår.

- Det är väldigt lyckat! berättar Åsa Morberg, ordförande i sällskapet. Möjligtvis tyckte Bernt-Olov Andersson att det var lite obekvämt att spela in i en studio, han är ju van att ha publik, men inspelningarna blev i alla fall riktigt bra, fortsätter hon.

Skapade uppmärksamhet kring vandringen

För att ingen ska missa att ljudvandringen finns har sällskapet, kommunen och biblioteket sett till att det har tryckts upp posters och flyers, samt skickat pressmeddelande som ledde till ett stort reportage i Arbetarbladet.
- Jag har också skrivit om Stig Sjödin, Storyspot och ljudvandringen i det senaste numret av den litterära tidskriften Parnass och vi kommer att berätta om appen på bokmässan i höst, berättar Åsa Morberg vidare.

Vill ni veta mer om Stig Sjödin och delta i firandet går det, förutom att lyssna på vandringen i Storyspot så klart, att komma till Sandviken den 7 oktober. Då inleds dagen med en fysisk vandring tillsammans med Bernt-Olov Andersson och fortsätter med festigheter samt prisutdelning av Stig Sjödin priset på kvällen. Vi ses kanske där?