Storyspot på SJs Epitrain/BizTalk

Storyspot deltog när SJ arrangerade Epitrain/BizTalk med fokus på framtidens tågresande, tidigare under våren.