Stöd till StorySpot från Vinnova och Tillväxtverket

Vi är väldigt glada och stolta över att StorySpot har beviljats utvecklingsbidrag från Vinnova och dessutom är uttagna till Tillväxtverkets satsning Startup Sweden Bootcamp!

Efter en utåt sett lugn vinter kom StorySpots vår i början av mars tillsammans med flera glädjande besked.

Vinnova-bidrag till StorySpot
Vi beviljades 300.000 kr från Vinnova inom ramen för deras utlysning Innovativa startups. Läs mer om satsningen på Vinnovas hemsida.

Startup Sweden Bootcamp
StorySpot är också ett av de utvalda bolagen i Tillväxtverkets satsning Startup Sweden Bootcamp som är en intensiv nätverks- och utvecklingsvecka 27-31 mars, och som vi ser fram emot mycket! Läs mer om bootcampen här, på Breakit, eller följ StorySpot i våra sociala medier för att få veta mer om vad som händer under veckan.