Unga ger liv till Spånga/Tensta i Storyspot

Feriearbetande ungdomar i Spånga- Tensta har gett liv till sin hemort genom intervjuer med lokala personligheter i appen Storyspot.

Stadsdelsförvaltningen i Spånga- Tensta har under sommaren 2018 arrangerat ”Sommar på torget” där torgen i Tensta, Spånga, Hjulsta och Bromsten har haft stationer där feriearbetande ungdomar tillsammans med handledare arrangerat aktiviteter för barn och unga i området. En av de aktiviteterna har varit att spela in storyspots, alltså ljudberättelser om olika platserna, som fungerar som en guide till området.

Bland annat har de intervjuat Hana från Tensta som berättar om varför Enbacksskolan är en viktig plats i hennes liv, fältassistenten Charles som berättar om vägen från uppväxten i Göteborg till där han är idag samt medborgarvärden Jasmin som delar med sig av sina åsikter och tankar kring förorten.

Dessa vanliga människor som befolkar stadsdelarna ger genom sina berättelser liv till områdena och låter både boende och besökare lära känna Spånga-Tensta på ett djupare plan – inte bara dess historia, utan också några av människorna som bor och verkar där.

”Att jobba med Storyspot tillsammans med ferieungdomarna har varit både utmanande och roligt! Jag är otroligt stolt över de intressanta intervjuer de genomfört och de röster som kommer fram. Nu hoppas jag att appen blir levande i området så att fler kan dela sina berättelser,” säger Amira Wiander, projektledare för Sommar på torget.