Alfta använder Storyspot för att nå ut med sin kulturstig till fler

När Alfta sockens hembygdsförening skulle göra en kulturstig ville de komplettera textskyltarna med möjligheten att lyssna. De valde att använda Storyspot som sin digital lösning för ljudberättelser.

När Alfta sockens hembygdsförening skulle göra en kulturstig genom bygden med uppsatta skyltar som berättar om lokal historia, så ville de kunna komplettera skyltarna med möjligheten att lyssna istället för att bara läsa. Därför valde de Storyspot som en digital lösning för ljudberättelser som kompletterar skyltarna.

Alfta kulturstig är ett samarbete mellan Ovanåkers kommun och Alfta sockens hembygdsförening, kommunen har bidragit med finansiering och hembygdsföreningen har stått för arbetet. Den består av en 3 kilometer lång vandring där besökaren får ta del av lokal historia. 45 skyltar berättar om gamla byggnader, en del av dem står där byggnaden fanns tidigare, andra berättar om hus som är kvar i förändrat skick.

Genom att läsa in texterna och lägga upp dem i Storyspot-appen blev Alfta kulturstig tillgänglig också för dem som vill få skyltarna upplästa på plats eller lyssna på dem hemifrån. Hembygdsföreningen valde att själva spela in egna storyspots genom att läsa in och lägga upp texterna från skyltarna i Storyspot. De går numera att dela på sociala medier, och alla som tycker om kulturstigen kan visa den för släkt, vänner och bekanta.

Jan-Olov Eriksson från Alfta hembygdsförening berättar att kulturstigen blivit mycket populär:
- Kulturstigen har varit en framgång. Människor kommer ofta fram till mig och vill tala om den.

Vi på Storyspot tycker det är väldigt roligt att Alfta sockens hembygdsförening och Ovanåkers kommun valde just Storyspot för att sprida vidare kulturarvet i sina trakter och ser fram emot fler samarbeten med hembygdsföreningar. Storyspot utvecklar gärna nya funktioner för dem och deras besökare.
- Tanken med Storyspot är att föra människor närmare varandra genom att berätta om platser. Ortens invånare får lättare att prata med varandra om de delar samma kunskap om lokal historia, det skapar en känsla för platsernas värde och en vilja att ta hand om vår omgivning och varandra, säger Lisa Evertsson Norrevik, VD och grundare för Storyspot.