top of page
  • Skribentens bildLisa Evertsson Norrevik

Vännäs skapar engagemang hos nyinflyttade med Storyspot


Forskningen visar att eftersom vi flyttar så pass ofta i livet idag så känner vi till mindre om vårt hemort och blir därför mindre rotade i närmiljön, vilket på sikt leder till bland annat ökad otrygghet. En individ utan emotionella band till sin omgivning kan uppleva saknad av sammanhang och en känsla av rotlöshet. Genom anknytning till en plats ökar känslan av ansvar och tillhörighet till platsen -närområdesstudier har vinningar ur ett demokratiskt perspektiv. Att vandra runt på sin nya hemort och lyssna på historiska ljudberättelser kommer inte att simsalabim gör en otrygg plats tryggare, men ju mer vi kan om vår hemmiljö desto tryggare i den och stoltare över den blir vi.


Något Vännäs tar fasta på. Och delar ut dessa flyers med tips om att lyssna på storyspots till alla nyinflyttade i kommunen.


Under hösten kommer vi att producera ännu fler spännande berättelser om historiska händelser som har utspelat sig i Vännäs. Ja, visst blir man lite sugen på att flytta dit?

ความคิดเห็น


bottom of page