top of page
  • Skribentens bildLisa Evertsson Norrevik

Så gjorde Eda kommun den lokala historien levande i skolan


I Eda kommun tar man vara på den lokala historien och levandegör den tillsammans med grundskolans elever genom guidade besök och aktiviteter på skolan. Med små medel har insatsen lett till stort engagemang, ökad kunskap och stolthet för sin trakt.

Satsningen är uppskattad av såväl elever, lärare, föräldrar som föreningsaktiva och invånare. Det har lett till ökat engagemang samt skapat nya möten mellan generationer.

Men hur har de egentligen arbetat?


Bakgrund

En grupp lärare på skolan deltog i en studiecirkel där det bland annat pratades om historia och hur man skulle kunna använda närmiljön och utnyttja möjligheterna som finns med ett stort lokalt kulturarv. De började testa sig fram i den ordinarie verksamheten men insåg snabbt att det behövde ramas in i ett större projekt och sökte pengar från ”Edas framtid” och Tillväxtverket.

Vad

Årskurserna tre, sex och nio har ingått i projektet. Treorna fick besöka hembygdsgårdarna, sexorna Morokulien samt Eda glasbruk och niorna fick arbeta med andra världskriget. På så sätt anpassades satsningen efter läroplanen.


Man utarbetade material från den litteratur som fanns och kopplade lokala berättelser och skrönor till större historiska skeenden.

 

Storyspot som en del i projektet

Storyspot skapade ljudberättelser till tio olika platser runt om i kommunen, bland annat

hembygdsgårdarna, Morokulien, Eda skans och berättelser från andra världskrigets

gränsbygdsliv. Eleverna fick först lyssna på berättelserna i klassrummet, sedan besöka

platserna och lyssna på plats. Eleverna i årskurs sex har också arbetat med att själva söka historiska fakta och skriva samt spela in egna ljudberättelser utifrån lokala händelser, platser och skeenden.




 

Resultat

Ann-Britt Lilja, förstelärare SO, Ulrika Guldbrandsson, förstelärare svenska och Ann-Christin "Tintin" Rönning, kultursamordnare i Eda kommun har drivit projektet. De har kunnat se att eleverna blir mer inspirerade när de kan koppla stora världshistoriska händelser, som andra världskriget, till händelser i närmiljön. Allt som har hänt och går att besöka nära blir intressant och ger barnen och ungdomarna en starkare koppling till och ett större intresse för historien.

 

”Barnen har blivit mer intresserade av det som händer i bygden, vad äldre generationer har upplevt och vad som har hänt på platsen de bor på. De arbetar praktiskt och lever sig in i historien, vilket gör det väldigt roligt att arbeta med”, menar Ann-Britt Lilja.

 

Framåt

Nu har projektet tagits upp i den lokala läroplanen vilket gör det tydligare förankrat i

skolorna och säkerställer att alla elever får ta del av det. De har också nyligen fått reda på att de fått ytterligare finansiering och kommer att kunna fortsätta arbeta med och utveckla det vidare under kommande år.

 

Utmaningar & tips till andra

-       Det är viktigt att tidigt inse vikten av att samarbeta, till exempel över gränserna

mellan kultur och fritid, skola, bibliotek, kulturföreningar etc. Och att alla är lika

engagerade.

-       Ta hänsyn i planeringen till allt som behöver arrangeras runt omkring. Boka bussar

för att resa med eleverna, hämta mat från skolan etc.




 



コメント


bottom of page