top of page
  • Skribentens bildLisa Evertsson Norrevik

Bidrag och stöd för att levandegöra bygd och stadVill ni också levandegöra era platser eller er historia genom ljudberättelser? Men saknar ekonomin? Här samlar vi olika typer av bidrag och stöd dom går att söka av ideella föreningar, stiftelser m.fl.


Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturarvsarbete

Statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Det kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden. Ansökningsperioden för 2024 öppnar den 1 december 2023 och pågår till och med den 31 januari 2024. Läs mer och sök här.


Leader - Lokalt ledd utveckling Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb. Just nu finns 53 leaderområden i Sverige, 48 av områdena är godkända av Jordbruksverket och i de områdena kan man också söka pengar till projekt.


Sparbanksstiftelserna Stiftelserna främjar näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom stiftelsernas verksamhetsområden. Det finns tolv stiftelser runt om i Sverige.


Kulturrådet

Kulturrådets mål är att sprida kunskap och driva på utvecklingen inom olika delar av kulturområdet. De arbetar på uppdrag från regeringen. Läs mer om deras olika typer av bidrag och stöd här.Har vi missat något stöd eller bidrag? Tipsa oss gärna!


Commentaires


bottom of page