top of page
  • Skribentens bildLisa Evertsson Norrevik

Berättelsen - lika viktig för upplevd trygghet som belysningen?


På Storyspot har vi alltid argumenterat för att berättelsen om platsen är viktig för hur människor knyter an till både miljöer och varandra. Men vad säger egentligen forskningen?


Elisabeth Högdahl, forskare och etnolog, har under tjugo år undersökt människors förhållande till platser. Till exempel varför vissa platser, trots låg brottslighet, ändå känns otrygga för oss. Hon berättar bland annat: "I Sverige tror vi ofta att det går att bygga bort all otrygghet, och att goda boendemiljöer skapas enbart utifrån modeller och riktlinjer. Men hur vi knyter an och trivs på en plats är en mycket mer komplex historia än så. En dold maktfaktor är berättelsen om platsen. Det kan handla om platsens historia, status, en allmän ryktesflora eller om dem som bor där."


Hon lyfter också fram vikten av att som samhällsplanerare förstå och inkludera platshistorier redan under planeringsprocessen, och har bland annat arbetat med en ny planeringsmodell i Helsingborg. Där invånarnas berättelser samlats in och blivit utgångspunkt för en innovativ och rolig arkitektur som knyter an till sådant som människor minns och varit viktigt både för dem och för staden.


Blir du intresserad av att veta mer om Elisabeths studier går det att läsa tex här.

コメント


bottom of page