Storytelling

När du sätter ihop din berättelse se till att stimulera lyssnarens fantasi. En storyspot består av tre delar. En början, mitt och ett slut. Svårare än så är det inte.

Början

• Etablera person och plats

• Hur ser det ut? Vad hör du?

• Varför är ni där?

• Vilka handlar det om?

Mitten

• Hitta konflikten/utmaningen (inre eller yttre)

• Levandegör!

• Gestalta istället för att redogöra. Presentera händelsen ur personens perspektiv genom att beskriva hur det kändes.

• Använd känslor

• Följ en linje, den berömda röda tråden.

Slutet

Avrunda

• Knyt ihop med början

• Reflektion