New cooperation with Local History Society on Storytelling

Storyspot har tillsammans med den sörmländska hembygdsrörelsen fått medel från Riksantikvarieämbetet för att påbörja arbetet med att spela in personliga/muntliga berättelser om spännande platser och göra dem tillgängliga digitalt.

Hur ofta händer inte det inte att man åker förbi ett hus och undrar ”Vad som hänt där?” Eller när man kommer till en ny plats och undrar ”Vad kan jag se och uppleva här?”

Storyspot har tillsammans med den sörmländska hembygdsrörelsen fått medel från Riksantikvarieämbetet för att påbörja arbetet med att spela in personliga/muntliga berättelser om spännande platser och göra dem tillgängliga digitalt.

-Vi är bra på att skriva och berätta, nu ska vi utveckla det muntliga berättandet och hur vi kan bevara och sprida det digitalt, säger hembygdskonsulenten Jennie Fornedal och fortsätter:

- Det är dags att hembygdsföreningarnas många spännande berättelser kan höras av fler.

Storyspot är en app som samlar berättelser om olika platser så att besökare kan lära sig mer om platsen och hitta spännande besöksmål i närheten.

-Hembygdsföreningarna sitter på en stor berättarskatt fylld av kunskap, minnen och erfarenheter. Därför passar det här samarbetet så bra eftersom föreningarnas medlemmar kan berätta om spännande personer, händelser och sägner knutna till sitt närområde. Tänk vilken guide till bygdens platser vi kan skapa tillsammans! säger Lisa Evertsson Norrevik, grundare av Storyspot.

Under hösten kommer några föreningar arbeta intensivt med att lära sig mer om berättande, inspelningsteknik och publicering. Lisa Evertsson Norrevik besökte Södermanlands hembygdsförbunds höstmöte i november 2018 och berättade om Storyspot. Hembygdsföreningarnas medlemmar visade både intresserade och nyfikenhet kring appen.

- Arbetet med att samla in nya berättelser har inte utvecklats så mycket under de senaste åren. Detta projekt kan vara ett sätt att även återstarta det arbetet med ny, enkel teknik, säger Jennie Fornedal.

De två första träffarna äger rum 5 oktober och 24 oktober.