Storyspot Community

Storyspots vision är att levandegöra omvärlden. Vi gör det genom att berätta om platser, människor, skeende och händelser. Tillsammans skapar vi en relevant plattform.

Vi vill skapa en mångfald av berättelser. Där alla bidrar till att göra världen omkring oss mer levande. Därför är det viktigt att en storyspot ska:

  • Ha en koppling till platsen du taggar den på.
  • Berätta om en händelse, ett skeende eller en eller flera personer.

Hjälp oss skapa en intressant plattform för alla

Hittar du Storyspots som inte känns relevanta enligt kriterierna ovan? Under de tre prickarna vid varje Storyspot kan du ”Report storyspot”, då får vi en notis om att den här storyspotten kanske inte passar in och kan om det stämmer ta bort den.

Vi kommer löpande att ta bort storyspots som:

  • Enbart innehåller information eller fakta
  • Är egenreklam som inte har godkänts av Storyspot
  • Inte har någon koppling till platsen
  • Riktar sig till en intern grupp

Hör av dig till info@storyspot.se om du har några frågor!