Museum of memories in Blackeberg

Storyspot-kartan över Blackeberg ekade tom. Det ville Ulf Lannby och Lena Fogelström ändra på. Nu finns fyrtiosex berättelser runt om Blackeberg där de delar med sig av minnen om hur platsen en gång såg ut och upplevdes. Ulf och Lena hoppas på att fler ska göra detsamma.

Only on swedish. Read it here: