DIN STORY

Har du också en historia att dela med andra? 

Storyspot_Foto1-CarlaOrregoVeliz.jpg

Vad är en storyspot?

En storyspot är en berättelse kopplad till en plats. Storyspots vision är att levandegöra omvärlden. Vi gör det genom att berätta om människor, skeende och händelser som går att koppla till platserna de utspelat sig på.

 

 Därför är det viktigt att en storyspot ska:

  • Ha en koppling till platsen du taggar den på.

  • Berätta om en händelse, ett skeende eller en eller flera personer som har varit med om något specifikt.

Vi tar löpande bort storyspots som:

  • Enbart innehåller information eller fakta

  • Är egenreklam som inte har godkänts av Storyspot

  • Inte har någon koppling till platsen

  • Riktar sig till en intern grupp

Redo att berätta? Några tips på vägen:

  • Kom ihåg att en berättelse har en Början, Mitt och ett Slut, där något dramatiskt händer i mitten.

  • Vi brukar också prata om att varje berättelse behöver tre P: Plats, Person, Problem. 

Lycka till!